Prevodjenje

Spread the love

Da li Vam je potrebno prevodjenje zvaničnih dokumenata? Ili prevodjenje medicinske dokumentacije?

IT Usluge Olymp okuplja tim prevodilaca za sve važnije svetske jezike. Osim višegodišnjeg iskustva u radu sa klijentima širom sveta, Olymp tim je i zvanični prevodilac za Srbiju i Hrvatsku jednog od najvećih svetskih takmičenja u dizajnu A’ Design Award & Competition.

3

Prevodilačke usluge koje pružamo:
  • Prevodjenje pravne dokumentacije
  • Prevodjenje medicinske dokumentacije
  • Prevodjenje finansijskih izveštaja i dokumenata
  • Prevodjenje stručne literature i stručnih tekstova
  • Prevodjenje sajtova, blogova...
  • Prevodi sa overom sudskog tumača
  • Prevodi bez overe sudskog tumača
  • Lektura i korektura teksta
Cene i formiranje cene za prevodilačke usluge

Cena za usluge prevodjenja se formira u zavisnosti od više faktora: obima i kompleksnosti materijala i hitnosti prevoda. Ovo su tri najvažnija faktora koja odredjuju cenu naše usluge jer se na osnovu njih odredjuje profil, kao i broj saradnika koje je neophodno angažovati.

U tabeli ispod možete pogledati izvod iz našeg cenovnika:

Vrsta meterijala Cena
Prevodi stručne literature, pravne i medicinske dokumentacije $2.5
Prevodi web sardžaja, prepiske, filmova, popularne literature i ostalog $1.5
Prevodi sa overom sudskog tumača $3
Lektura i korektura teksta $1

*cena je izražena u dolarima/100 reči.

Možete nam dostaviti svoj materijal na način koji Vama najviše odgovara, a detaljnu procenu cene prevoda možete očekivati u roku od nekoliko sati od prijema. Dostava prevoda je besplatna i na način koji Vama odgovara.

Privatnost podataka

Osim kvalitetnog prevoda, u IT Olympu smo veoma svesni potrebe za zaštitom privatnosti naših klijenata. Bilo da se radi o medicinskim izveštajima ili pravnoj dokumentaciji, SVAKA lična informacija se tretira kao poslovna tajna. Pod ličnim informacijama podrazumevamo sva vlastita imena, lične podatke, imena kompanija, proizvoda... Zbog značaja koji ovakve informacije imaju za naše klijente, razvijamo dodatne procedure radi zaštite osetljivih podataka i minimizovanja broja saradnika uključenih u rad na projektu.

Da bi ste unajmili usluge IT Olymp tima, kontaktirajte nas na: 063/895 22 87 ili posetite naš profil na freelancer.com, elance.com ili upwork.com .

Unapred se radujemo uspešnoj saradnji sa Vama!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail